Шаҷараи мансуб ба Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ

Муҳаррири масъул: Р. Азизӣ
Шаҷараи мансуб ба Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ/ Таҳияи матн,
муқаддима ва тавзеҳоти Ф. Баротзода ва А. Шарифзода –
Душанбе, «Дониш», 2015. – 36 с.
ISBN 978-99975-44-53-7

Ин матни шаҷараи насабии олим ва мутафаккири бузурги Шарқ Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ дар шакли асл ва баргардони он ба алифбои имрӯзаи тоҷикї бо шарҳу тавзеҳоти зарурӣ мебошад. Мо умедворем, ки маълумоти ин шаҷаранома барои муҳаққиқони осори ин орифи тавоно ва оммаи васеи хонандагон муфид хоҳад буд.