Ҳадиси рӯз

Дар китоби “Ҷизя ва муводаат (бас кардани ҷанг)-и Саҳеҳи ал-Бухорӣ ҳадисҳои зиёде дар боби хумс, ҷизя ва ғанимат омадааст, ки як қисмати онҳо хусусияти баланди ахлоқию тарбиявӣ доранд.
3164. Алӣ ибни Абдуллоҳ ба мо нақл кард: Исмоил ибни Иброҳим ба мо нақл карда гуфт: Равҳ ибни ал-Қосим ба ман хабар дод, аз Муҳаммад ибни ал-Мункадир, аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ, разия-л-Лоҳу анҳумо, ки гуфт: «Пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба ман гуфта буд: “Ҳар гоҳ моли Баҳрайн ба мо биёяд, ман ба ту ин қадару ин қадару ин қадар хоҳам дод”. Ва чун пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, вафот кард ва моли Баҳрайн омад, Абўбакр гуфт: “Ҳар киро аз пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ваъдае бошад, бигузор назди мо ояд”. Ва ман назди ў рафтаму гуфтам: “Ба ростӣ ки пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба ман гуфта буд: “Ҳар гоҳ моли Баҳрайн ба мо биёяд, ман ба ту ин қадару ин қадару ин қадар хоҳам дод”. Пас (Абўбакр) ба ман гуфт: “Онро ба кафат гир!” Ман як каф гирифтам. Ў ба ман гуфт: “Онро бишумор!” Ва ман онро баршуморидам, дидам, ки он панҷсад будааст. Пас ў ба ман як ҳазору панҷсад дод”. 
3165. Ва (ба исноди дигар) Иброҳим ибни Таҳмон гуфт, аз Абдулазиз ибни Суҳайб, аз Анас: “Ба пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, аз Баҳрайн моле оварданд. Ў гуфт: “Инро дар масҷид бирезед”. Ва он бештарини моле буд, ки ба пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, оварда буданд. Дар ин вақт ал-Аббос наздаш омаду гуфт: “Эй пайғамбари Худо, ба ман атое кун, зеро ки ман барои худам ва барои Ақил (дар Бадр) фидя додаам”. Ў гуфт: “Бигир!” Ў (аз он мол) ба ҷомааш андохт. Сипас хост, ки онро бардорад ва натавонист, пас гуфт: “Ба касе бифармо, то бар ман бардорад”. Гуфт: “Не”. Гуфт: “Пас худат онро бар ман бардор!” Гуфт: “Не”. Пас аз он чизе берун андохт, сипас хост, ки онро бардорад, вале натавонист, ки бардорад ва гуфт: “Ба касе бифармо, то онро бар ман бардорад”. Гуфт: “Не”. Гуфт: “Пас худат онро бар ман бардор!” Гуфт: “Не”. Пас боз чизе аз он  берун андохт, сипас онро бар пушти худ гузошт, баъд берун рафт. Ва (пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам) аз ин ҳарисии ў дар тааҷҷуб монда, ўро то аз назари мо ғоиб шудан бо нигоҳи худ гусел кард. Ва пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, то он маврид, ки дар он ҷо аз он (мол) дираме (монда) буд, аз ҷой нахест”.