Ҳадиси рӯз: Андар он ки садақаро пеш аз рад кардани муҳтоҷон бояд дод

Дар китоби «Закот»-и Саҳеҳи ал-Бухорӣ як миқдор хадисҳое ҷойгузин шудааст, ки паҳлӯҳои гуногуни ин масъаларо равшан менамояд ва ҷанбаҳои қавианосири тарбиявӣ-ахлоқии ин рукни муҳими исломро бозгӯ мекунад. Ҳадисҳои дар поён интихобшуда, ба назари мо, дар матни ҳаёти имрўзаи ҷомеаи шаҳрвандии мо як пайванди маънавие дорад.    
 
(9) Боб. Андар он ки садақаро пеш аз рад кардани муҳтоҷон бояд дод
1411. Одам ба мо нақл кард: Шуъба ба мо нақл кард: Маъбад ибни Холид ба мо нақл карда гуфт: аз Ҳориса ибни Ваҳб шунидам, ки гуфт: аз пайҷамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, шунидам, ки мегуфт: “(Сари вақт) садақа кунед, зеро замоне шуморо хоҳад расид, ки инсон дар он бо садақаи худ ҳар сӯ равад, аммо касеро пайдо нахоҳад кард, ки онро бипазирад. Ҳар кас ба ӯ хоҳад гуфт: “Агар ин садақаро дирӯз меовардӣ, ман, албатта, онро Қабул мекардам, лекин имрӯз маро ба он ҳоҷате нест”.
1412. Абулямон ба мо нақл кард: Шуъайб ба мо хабар дод: Абуззинод ба мо нақл кард, аз Абдурраҳмон, аз Абӯҳурайра, разия-л-Лоҳу анҳу, ки гуфт: пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “То молу дороии шумо фаровон ва фузун аз шумор нагардад; то соҳиби мол садақаи худро арза надорад ва то он шахс, ки садақа ба ӯ арза шудааст, нагўяд: “Маро ба он ҳоҷате нест” – Қиёмат Қоим нахоҳад шуд”.
1413. Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ба мо нақл кард: Абӯъосим ан-Набил ба мо нақл кард: Саъдон ибни Бишр ба мо хабар дод: Абӯмуҷоҳид ба мо нақл кард: Муҳилл ибни Халифа ат-Тоҳ ба мо нақл карда гуфт: аз Адӣ ибни Ҳотам, разия-л-Лоҳу анҳу, шунидам, ки мегуфт: “Дар ҳузури пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, будам, ки ду мард омаданд – якеи онҳо аз тангдастӣ шикоят дошт ва дигарӣ аз роҳзанӣ шикоят кард. Пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Агар дар бобати роҳзанӣ сухан гӯем, дер замоне нахоҳад гузашт, ки корвон (аз Мадина) ба сӯи Макка бе посбон равона гардад”. Аммо чун дар бобати тангдастӣ гӯем, то ҳар касе аз шумо бо садақаи худ ҳар сӯ рафта шахсеро пайдо карда натавонад, ки садақаро аз ў қабул кунад, қиёмат қоим нахоҳад шуд. Он гоҳ ҳар яке аз шумо, албатта, дар пеши Худо хоҳад истод ва миёни вай ва Ӯ ҳиҷобеву тарҷумоне нахоҳад буд, ки барояш тарҷума кунад. Пас Худо ба ў хоҳад гуфт: “Оё ба ту мол надода будам?” Ӯ гӯяд: “Бале, дода будӣ”. Сипас Ӯ хоҳад гуфт: “Оё ба сӯи ту пайғамбаре нафиристода будам?” Гӯяд: “Бале, фиристода будӣ”. Он гоҳ ӯ ба тарафи рост нигарад ва ба ҷуз оташ чизе набинад. Зинҳор ҳар яки шумо лоақалл бо (садақаи) ним дона хурмо ва агар пайдо накардед, бо як сухани неке худро аз оташи дӯзах нигоҳ доред!” 
(14) Боб. Андар он ки шахс надониста ба тавонгаре садақа диҳад…
1421. Абулямон ба мо нақл кард: Шуъайб ба мо хабар дод: Абуззинод ба мо нақл кард, аз ал-Аъраӣ, аз Абўҳурайра, разия-л-Лоҳу анҳу, ки пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Марде (Қасд карду) гуфт: албатта, чизеро садақа хоҳам кард. Пас садақаи худро бароварда (надониста) ба дасти дузде дод. Пагоҳӣ (мардум ба тариқи тааҷҷуб ва инкор) гуфтанд, ки ба дузде садақа карда шуд. Он мард гуфт: “Бор Худоё, сипосу ситоиш Турост, албатта, боз чизеро садақа хоҳам кард”. Баъд садақаи худро бароварда (саҳван) ба дасти зани зинокоре дод. Пагоҳӣ (мардум ба тариқи тааҷҷуб ва инкор) гуфтанд, ки имшаб ба зани зинокор садақа карда шуд. Ӯ гуфт: “Бор Худоё, сипосу ситоиш Турост, ки ба зани зинокор (садақа кардаам), албатта, боз чизе садақа хоҳам кард”. Баъд садақаи худро бароварда (саҳван) ба дасти тавонгаре дод. Пагоҳӣ (мардум ба тариқи тааҷҷуб ва инкор) гуфтанд, ки ба тавонгаре садақа карда шуд. Ӯ гуфт: “Бор Худоё, сипосу ситоиш Турост, ки ба дузде, зани зинокоре ва тавонгаре (садақа кардам)”. Сипас (дар хоб ё аз ғайб) ба ў гуфтанд: “Дар бораи ба дузд садақа карданат (бидон, ки) шояд ӯ (ба шарофати садақаат) аз дуздӣ даст боздорад; ва бар асари садақаат ба ин зани зинокор шояд ў аз зинокорӣ бозистад; ва аз садақаат ба он тавонгар шояд ў панд гирад ва аз нозу неъмати Худо ба ў атокарда (дар роҳи Худо) харҷ кунад”.