Ҳадиси рӯз: Андар он чи дар хусуси заҳр додан ба пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, зикр шудааст

Ҳадиси рӯз: Андар он чи дар хусуси заҳр додан ба пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, зикр шудааст Ин (ҳадис)-ро Урва ривоят кардааст, аз Оиша, аз пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам (ҳадиси № 4428). 5777. Қутайба ба мо нақл кард: ал-Лайс ба мо нақл кард, аз Саъид ибни Абӯсаъид, аз Абӯҳурайра, ки вай гуфт: “Чун Хайбар фатҳ гардид, ба пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гӯсфанде (бирён) ҳадя оварданд, ки дар он заҳр буд. Пас пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Ҳар киро аз яҳудиён, ки дар ин ҷост, дар пеши ман ҷамъ оваред”. Онҳо дар пеши ӯ ҷамъ оварда шуданд. Ва пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба онҳо гуфт: “Ман аз шумо дар бораи як чиз суол карданӣ ҳастам, оё шумо дар (посухи) он ростгӯ хоҳед буд?” Ва онҳо гуфтанд: “Оре, эй Абулқосим”. Ва пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба онҳо гуфт: “Падари шумо кист?” Гуфтанд: “Фалонӣ”. Ва пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Дурӯғ гуфтед, балки падари шумо фалонӣ аст”. Ва онҳо гуфтанд: “Рост ва некӯ гуфтӣ”. Ва гуфт: “Агар (боз) дар бораи чизе (дигар) аз шумо суол кунам, оё шумо дар (посухи) он ростгӯ ҳастед?” Ва онҳо гуфтанд: “Оре, эй Абулқосим, агар мо ба ту дурӯғ гӯем, ту он дурӯғи моро хоҳӣ донист, чунон ки онро дар хусуси падарамон донистӣ”. Пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, ба онҳо гуфт: “Кӣ аҳли дӯзах бошад?” Ва онҳо гуфтанд: “Мо дар он ҷо андаке (аз замон) хоҳем буд, сипас шумо дар он ҷойнишини мо мешавед”. Пайғамбари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт: “Гум шавед дар он! Ба Худо қасам, мо ҳаргиз дар он ҷойнишини шумо нахоҳем буд!” Сипас ба онҳо гуфт: “Агар аз шумо (боз) дар бораи чизе (дигар) суол кунам, оё шумо дар (посухи) он ростгӯ ҳастед?” Гуфтанд: “Оре”. Ва ӯ гуфт: “Оё дар ин гӯсфанд заҳр андохтед?” Ва онҳо гуфтанд: “Оре”. Ва ӯ гуфт: “Чӣ чиз шуморо ба ин водор кард?” Ва онҳо гуфтанд: “Мо чунин хостем, ки агар ту дурӯғгӯ бошӣ, аз ту (бо ин роҳ) оромиш меёбем ва агар (дар ҳақиқат) пайғамбар бошӣ, туро зиён намерасонад”.