НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИКАЛИЗАЦИИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

1. Предпосылки. Достижение национальной независимости в Таджикистане коренным образом изменило идеологическую, поли­ти­чес­кую и структурную платформу отношения государства к ре­ли­гии. Распад централизованного государства с плановой экономикой привел к формированию новой идеологии с нацио­наль­ным колоритом. С учетом новых реалий каждая страна должна была в отдельности определить дальнейший путь своего развития, что способство­вала активизации основных политических сил.

Истифодаи воҳидҳои фразеологии Қуръони карим дар забони тоҷикӣ

Тавре ки аз таърих маълум мегардад, тамаддуни ҷаҳонӣ шоҳиди китобҳои зиёде аст, ки онҳо ба тақдиру қисмати инсоният таъсир расонидаанд. Аз ҷумла Қуръони карим умдатарин ва бинои асосии тамаддуни исломӣ ба ҳисоб меравад.  Тӯли XIV аср, ки Қуръони карим мавриди пажӯҳиши донишмандон қарор мегирад ва тибқи сарчашмаҳои таърихӣ дар саросари ҷаҳон беш аз даҳ ҳазор тафсир бар он навишта шудааст, ки аз он миён беш аз шаш ҳазори он ба сурати дастхат дар китобхонаҳои ҷаҳон маҳфуз буда, зиёда аз ҳазортои дигар дар болои сангпораҳо ва пӯсти дарахтону ҳайвонот нигошта шудаанд.

Выступление Азизи Рустама на Совещании ОБСЕ (Варшава, 25.09.2019) русc/eng

Уважаемые присутствующие! Республика Таджикистан поддерживает все международные и региональные инициативы по противодействию преступлениям на почве ненависти. В соответствии со статьёй 189 УК РТ  «Действия, направленные к возбуждению национальной, расовой, местнической или религиозной вражды или розни, унижению национального достоинства, а равно пропаганда исключительности граждан по признаку их отношения к религии, национальной, расовой или местнической принадлежности, если эти действия совершены публично или с использованием средств массовой информации…» являются преступлением.

МЕҲРГОН - ҶАШНИ СИПОСГУЗОРИВУ СУРУРИ ТОҶИКОН

         Ҷашни Меҳргон бинобар ахбори бостоншиносону муаррихон таърихи чаҳорҳазорсола дорад. Меҳргон ёдгори рӯзгорони гузашта ва шоҳиди ҳузури дерпойи ниёгони мо дар паҳнои таърих аст. Бештари муаррихону адибони гузашта, аз барпоийи ин ҷашн зебо хабар додаанд.
           Меҳргон чун ҷашнҳои дигари мардуми ориёӣ аз чанд ҷанба - табиӣ, устураӣ, дин ӣва сиёсӣ таркиб ёфтааст.

Донишҷуёни тоҷик дар шаҳри Варшава конфоронси илмию амалӣ баргузор намуданд

Шоми 20 сентябри соли 2019 дар яке аз толорҳои пуршукӯҳи шаҳри Варшава бо ташаббуси  Ҷамъияти донишҷӯёни тоҷик дар Ҷумҳурии Полша Конфронси илмию амалӣ дар мавзӯи «Тоҷикистони муосир: ҳамбастагии миллӣ дар муқобили таҳдидҳои ифротгароӣ» баргузор гардид. 
Ба чорабинии мазкур муҳақиқони лаҳистонӣ, олимон ва коршиносони тоҷикистонӣ, намояндагони ҷамъиятҳои тоҷикон дар кишварҳои мухталиф ва  инчунин ҳамватанони  муқими ин кишвари аврупоӣ даъват шуда буданд. 

Афзалияти тафаккури дунявӣ бар тафаккури динӣ

Қобили зикр аст, ки ифодаҳои тафаккури динӣ ва дунявӣ дар сарчашмаҳо гоҳ-гоҳ ба назар мерасанд. Бо вуҷуди ин яке аз муаллифон тафаккурҳои устуравӣ, динӣ ва илмиро мавриди таҳқиқ қарор дода, онҳоро ба сатҳи пешрафти ҷомеа ва рушди кӯдак алоқаманд намудааст . Дар забони русӣ ифодаи «тафаккури дунявӣ» дар шакли «светское мышление» вомехӯрад.   

Встреча таджикской делегации с директором БДИПЧ ОБСЕ

16 сентября 2019 года в Варшаве в рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения состоялась встреча таджикской делегации с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир. 
Глава таджикской делегации, помощник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зариф Ализода ознакомил Директора ОБСЕ БДИПЧ с ситуацией по правам человека в Таджикистане, а также выполнению обязательств, взятых Таджикистаном в рамках различных международных конвенций и программ.

Идеяи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва асли эътиқод дар давлати миллӣ

       Ҷомеаи шаҳрвандӣ  идеяи  чандинасраи инсоният буда, дар ҳар замон соҳибандешон кўшиш мекарданд, то як андешаи комил дар бораи мафҳуми ҷомеаи шаҳрвандӣ,  таносуби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва  давлат, ҷомеа  ва ҳуқуқ, озодиҳои шаҳрванд ва масъулияти онҳо дар назди қонун, масоили  иҷтимоӣ ва ғайра таҳия намоянд.  Масъалаи асосӣ бошад муносибати давлат ба  ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки  на ҳама вақт  ба таври зарурӣ ба роҳ монда шуда буд.

Страницы