Оиннома

 

 

 

 

 

Бо Фармони Президенти Чумҳуири Точикистон

                                                                                аз «4 »   март             соли 2009

                                                                                                 №630         тасдиқ шудааст

ОИННОМАИ

Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии  Точикистон»

1. Мукаррароти умумӣ.

 1. Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумхурии Точикистон» (минбаъд-Марказ) муассисаи давлатии тадқиқотӣ,
  иттилоотиву таҳлилӣ, ташхисӣ ва машваратӣ буда, бевосита ба Президенти
  Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ мебошад.
 2. Муассиси Марказ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

1.3. Шакли ташкилию ҳуқуқии Марказ дар асоси талаботи моддаи 132 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи давлатӣ муайян карда шудааст.

 1. Марказ шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мӯҳр бо тасвири Нишони Миллии
  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва штамп бо номи худ ба забони давлатӣ, молу мулк (06.07.2018 №1067)бо ҳуқуқи идоракунии оперативӣ, тавозуни (06.07.2018 №1067)мустақил ва суратҳисоби махсусмебошад. Марказ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар манбаъҳои маблағгузорӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон маблаггузорӣ карда мешавад.
 2. Дар фаъолияти худ Марказ Конститутсияи(06.07.2018 №1067) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармон ва  амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин Оинномаро ба роҳбарӣ мегирад.

1.51. Номи муассисаи давлатии Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

бо забони тоҷикӣ:

пурра: муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

мухтасар: Маркази исломшиносӣ;(06.07.2018 №1067)

1.6.     Суроғаи   ҳуқуқии   Марказ:   кӯч. Шодмонӣ 58/1, Душанбе, Тоҷикистон

2. Мақсад ва вазифаҳои асосӣ.

2.1. Мақсадҳои асосии Марказ:

-таъмини асосҳои(06.07.2018 №1067) илмии сиёсати давлатии муносибат ба дин ва озодии эьтиқод; .(06.07.2018 №1067)

 -таҳияи консепсияҳои давлатӣ ва барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ доир ба рушди ҳаёти динии ҷомеа; (06.07.2018 №1067)

-муайян кардани алоқамандии мероси исломӣ бо фарҳанги миллӣ;(06.07.2018 №1067)

-муайян намудани мавқеъ ва нақши дини ислом дар фарҳанги миллӣ ва ҷаҳони муосир;

-таъсиси хазинаи маълумот ҷиҳати таъмини иттилоотии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маводи илмӣ-назариявӣ оид ба ислом ва иттиҳодияҳои  динӣ;

-пешбинии дурнамои инкишофи равандҳои динии чамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-муайян намудани аҳамияти таърихӣ ва амалии мазҳабҳои фикҳӣ дар ҷомеаи исломӣ;

-таҳлили илмӣ-назариявии маросим ва урфу одатҳои миллӣ ва динӣ дар танзими ҳаётиҷомеа; (06.07.2018 №1067)

-арзёбии объективии нақши таърихӣ ва амалии руҳонияти динӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ;

-таъмини фазои илмии инкишофи раванди муколамаи динҳо ва тамаддунҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон.

2.2. Вазифаҳои асосии Марказ:

-таҳқиқи илмии қонуниятҳои инкишофи ҳаёти динии ҷамъиятӣ дар кишвар:

-таҳлили моҳият ва хусусиятҳои омили динӣ дар татбиқи сиёсати давлатӣ нисбат ба дин;

-омӯзиши сарчашмаҳо ва осори хаттии исломӣ ҳамчун қисми таркибии фарҳанги миллӣ;(06.07.2018 №1067)

-анҷом додани тадқиқоти илмӣ доир ба мақом ва нақши ислом дар ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир;

-гирдоварии маводи илмии марбут ба ислом ва фаъолияти ташкилотҳои динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузаронидани таҳлили иттилоотии он:

-таҳқиқи равияҳои динӣ, моҳият ва хусусиятҳои ҷараёнҳои динии сиёсӣ, падидаҳои терроризм ва экстремизми динӣ дар ҷомеаи муосири мусулмонӣ,(06.07.2018 №1067)таҳлили стратегии таъсири омили исломӣ ба муносибатҳои байналмилалӣ;

-омӯзиши хусусиятҳои таърихии инкишофи ҳуқуқи исломӣ ва мақоми он дар низоми ҳуқуқии миллӣ ва ҷаҳонӣ;

-таҳқиқи қонуниятҳои ташаккул ва инкишофи низоми динии маросимӣ ҳамчун омили муҳими танзими ҳаёти ҷамъиятӣ:

-таҳлили илмии хусусиятҳои сохториву ибодатии(06.07.2018 №1067) дини ислом ва таҳаввулоти нақши идеологии он дар ҷомеаи исломӣ;(06.07.2018 №1067)

-анҷом додани тадқиқоти диншиносии муқоисавии марбут ба омили динӣ ва таъсири мутақобили динҳо дар шароити таҳким ёфтани равандҳои глобализатсионӣ;

-пешниҳоди маводи таҳлили ва маърӯзаҳо, тавсияҳо оид ба масъала-ҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи муносибати байни давлат ва иттиҳодияҳои динӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

-омӯзиши масъалаҳои марбут ба муколамаи байни динҳо, ноилшавӣ боэҳтиром ва таҳаммулпазирии ҳамдигар дар муносибат байни намояндагони динҳои (06.07.2018 №1067)мухталиф;

-таҳлили қонунгузории байналмилалӣ ва амалияи муносибатҳои байни давлатҳои хориҷӣ ва иттиҳодияҳои динии онҳо, барқарор намудани алоқаи илмӣ бо сохторҳои марбутаи кишварҳои хориҷӣ;

-нашри маълумотномаҳо ва маводи иттилоотиву таҳлилӣ оид ба масъалаҳои марбут ба салоҳиятҳои Марказ ва муаррифию ба фурӯш баровардани онҳо. (06.07.2018 №1067)

3. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои  Марказ

3.1. Марказ дар робита бoанҷом додани вазифаҳои худ  ҳуқуқ дорад:

-аснои таҳияи консепсияҳо, барномаҳо ва нақшаҳои татбиқи сиёсати миллӣнисбат ба ислом ҷиҳати пешниҳод ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ аз мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маълумоти заруриро талаб ва дастрас намояд;

-дар муҳокимаи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ таҳия шудаанд ва ба ягон ваҷҳ ба масъалаҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон оид ба озодии виҷдон ва фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ дахл доранд, иштирок карда; хулосаҳо пешниҳод намояд;

-конференсияхо, семинарҳо, мизҳои мудаввар ва машваратҳо мувофиқи тартиби амалкунанда доир намояд, чорабиниҳои дигари ташкилӣ, илмӣ ва таълимиро, ки барои анҷом додани вазифаҳои дар назди Марказ гузошташуда равона шудаанд, созмон диҳад ва дар ин самт бо муассисаҳои илмӣ ва таълимии дохилию хориҷӣ, бо созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ  намояд;

 • Шӯрой ташхисӣ оид ба гузаронидани ташхиси диншиносиро тибқи
  тартиби мавчуда таъсис диҳад, фаъолияти онро бо ҷалби коршиносон ба
  роҳ монад;
 • ҳангоми  ба  қайди  расмӣ гирифтани иттиҳодияҳои динӣ оиннома ё
  низомномаи онҳоро мавриди ташхиси диншиносӣ қарор дода, ба мақомоти
  дахлдори давлатӣ хулоса пешниҳод намояд;

-нашрияҳои чопӣ таъсис диҳад ва тибқи тартиби муқарраршуда фаъолияти нашриявиро ба роҳ монад:

-  адабиёти динӣ,  аз  чумла  адабиёти  динии  воридотиро  мавриди
ташхиси илмӣ-диншиносӣ қарор дода, назорати ташхисии табъу нашри
маводи мазмуни диниро анҷом диҳад:

-Шуроӣ илмии махсусгардонидашударо дар сурати зарурат бо мақсади тайёр намудани мутахассисони касбии соҳаи диншиносӣ таъсис диҳад;

-ҳангоми анҷом додани пажӯҳиш ва пурсишҳои сотсиологӣ ҷиҳати

 омӯзиши вазъи динӣ ва дараҷаи диндорӣ, ҳолати риояи қонунгузории

 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба озодии виҷдон(06.07.2018 №1067) аз ҷониби мақомоту муассисаҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои динӣ аз захираҳои маъмурии мақомоти дахлдори марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ  истифода бурда, дар ин маврид кормандон ва масъулин оид ба корҳои дин, аъзои комиссияҳои маҳаллии танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро ба ҳамкорӣ ҷалб намояд;

-дар доираи ваколати худ бо муассисаҳо ва созмонҳои мушобеҳи хоричӣ метавонад ҳамкории илмии байналмилалиро ба роҳ монад;

- барои баланд бардоштани сатҳи касбии масьулини мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба дин дар асоси қарордод курсҳои такмили ихтисосро таъсис диҳад;

-барои такмили савияи донишҳои тахассусии илмии кормандони худ аз грантҳои байналмилалӣ ва сарпарастии молиявии муассисаву созмонҳои дохиливу байналмилалӣ истифода бурда, бозомӯзии илмиро дар дигар кишварҳо ба роҳ монад:

-муассисаҳои илмӣ, марказҳои сотсиологӣ ва сиёсатшиносӣ, олимон ва мутахассисони алохидаро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор ҷалб намояд;

-тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъерии Ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои дигарро анҷом диҳад.

3.2. Марказ ӯҳдадор аст:

-фаъолияти худро тибқи Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии То­ҷикистон анҷом дода, иҷрои талаботи ҳамин Оинномаро таъмин намояд;

-корҳои илмӣ-тадқиқотиро дар соҳаи исломшиносӣ ва диншиносии муқоисавӣ дар сатҳи баланди касбӣ анҷом диҳад;

-ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти тадқиқотӣ, таҳлилӣ-иттилоотӣ ва ташхисии худ ҳисоботи солона пешниҳод намояд;

-идоракунии оперативӣ ва истифодаи амволи давлатӣ, воситаҳои молиявӣ, асосӣ ва гардони ба Марказ вобасташударо таъмин намояд.

4. Сохтор ва идоракунӣ

4.1.   Сохтори Марказро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. Ҷиҳати таъмини фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ ва хочагӣ воҳидҳои маъмурию идорӣ ва илмию ёрирасон ташкил карда
мешаванд.

4.2.Марказро Директор роҳбарӣ мекунад.

Директори Марказ ва муовинони  ӯ аз ҷониби  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

4.3.Директори Марказ:

        - дар иҷрои вазифаҳои ба зиммаи Марказ гузошташуда масъулияти шахсӣ дошта, дараҷаи масъулияти муовинони Директор ва роҳбарони воҳидҳои сохтории Марказро муқаррар месозад;

- Марказро дар тамоми мақомот ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ дар масъалаҳои марбут ба салоҳияти он намояндагӣ мекунад;

- тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои соҳаи меҳнат  ва  музди меҳнатро ҳал мекунад;

    - роҳбарони мавзӯъҳои илмӣ ва гурӯҳҳои тадқиқотиро таъин менамояд, ҳайати маъмурию идоракуниро ташкил намуда, тибқи тартиботи муқарраршуда функсия ва вазифаҳои онҳоро муайян месозад, аз рӯи натиҷаҳои кор аз ҳисоби фонди музди меҳнат ва дар доираи сарфаи он ба маоши вазифавӣ иловапулӣ муқаррар менамояд,  масъалаҳои ба кор қабул ва аз кор озод намудан ва мукофотониданро ҳал мекунад, ҷазои интизомӣ медиҳад;

-   ҷадвали вазифаҳо ва сметаи хароҷоти Марказро тасдиқ мекунад;

-маблағҳои суратҳисоби махсусро тибқи дастурамали истифодабарии маблағҳои махсуси Марказ, ки дар мувофиқабо вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, истифода мебарад.

Дар давраи набудани директори Марказ вазифаҳояшро бо супориши ӯ яке аз муовинонаш иҷро менамояд. (06.07.2018 №1067)

- дар доираи ваколатҳои  худ фармон ва супоришҳои барои ҳамаи кормандони Марказ  ҳатмиро содир менамояд;

-дар маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо ва идораҳо ҳангоми баррасии масъалаҳои сиёсати давлат оид ба озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ бо тартиби муқарраргардида иштирок менамояд;

4.4.   Дар Марказ дар асоси ҷамъиятӣ Шуроӣ илмӣ созмон дода
мешавад. Раиси  Шуроӣ илмӣ Директори Марказ мебошад. Ба ҳайати
Шӯрои илмӣ муовинони Директор, котиби илмӣ, сардорони шуъбаҳо(06.07.2018 №1067)олимони пешбари Марказ, инчунин олимон ва мутахассисони пешбари Академияи илмҳо, мактабҳои олӣ ва вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ дохил мегарданд.

Шуроӣ илмии Марказ самтҳои асосии фаъолияти илмӣ-тадқиқотиро муайян месозад; нақшаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии Марказ, барномаҳои корҳои илмӣ, усулҳои тадқиқоти мавзӯъҳо ва проблемаҳои муҳимтаринро баррасӣ ва тасдиқ менамояд; натиҷаҳои корҳои илмиро баррасӣ намуда, ба онҳобаҳо медиҳад, барои дар амал ҷорӣ кардан хулосаҳо пешниҳод мена-мояд; тавсияҳо ва пешниҳодҳо, номаҳои таҳлилии барои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омодашуда, масъалаҳои тарбия ва бозомӯзонии кадрҳо, такмили ихтисоси онҳоро баррасӣ менамояд; олимони Марказро тибқи тартиби муқарраргардида барои гирифтани унвонҳои фахрӣ ва мукофот пешбарӣ менамояд.

4.5. Ҷиҳати  ташкили  тадқиқи  самтҳои  афзалиятноки  проблемаҳои
иҷтимоӣ, сиёсию ҳуқуқӣ,  гузаронидани  семинарҳои  илмию  назариявӣ
Шӯрои илмии методӣ созмон дода мешавад.

Шуроӣ илмии методӣ лоиҳаҳои нақшаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотиро пешакӣ баррасӣ намуда, ба Шуроӣ илмӣ тавсияҳо пешниҳод мекунад, мониторинги иҷрои нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотиро мегузаронад, санҷишҳо  анҷом  медиҳад,  маколаҳои  илмӣ,  фишурдаи  маърузаҳо,

брошюраҳо, рисолаҳоро барои чоп тавсия намуда, гузоришҳои итилоотию таҳлилӣ, лоиҳаҳои анкетаҳои гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ, саволномаҳои мусоҳибаҳо ва ғайраро мавриди ташхис қарор медиҳад.  Раиси  Шуроӣ илмии  методӣ  муовини Директор  оид ба илм

мебошад. Шуроӣ илмии методӣ мавзуъҳо ва мӯҳлати гузаронидани семинарҳои назариявӣ, инчунин маърузачиёнро аз Марказ ва дигар ташкилоту  муассисаҳо  муайян  менамояд.

 

5. Молу мулк (06.07.2018 №1067)

5.1. Молу мулки (06.07.2018 №1067)Марказ аз фондҳои асосӣ ва воситаҳои гардон, инчунин аз дигар ашёи қиматбаҳо, ки арзиши онҳо дар баланси мустақили он сабт гардидааст, иборат мебошад.

5.2. Молу мулки (06.07.2018 №1067) Марказ моликияти давлатӣ буда, ба Марказ барои идораи оперативӣ вобаста карда шудааст.

 

6. Баҳисобгирӣ, ҳисоботдиҳӣ, азнавташкилдиҳӣ ва қатъи фаъолият

6.1.Марказ баҳисобгирии муҳосибавӣ ва омориро пеш бурда, мувофи-
қи тартиби муқарраргардида ҳисобот пешниҳод менамояд.

6.2.   Барҳамдиҳӣ  ва  азнавташкилдиҳии  Марказ  тибқи  қонунузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

 

Утвержден

Указом Президента

Республики Таджикистан

 от «4 марта    2009 года № 630:

УСТАВ

Государственного учреждения «Центр исламоведения при Президенте Республики Таджикистан»

1. Общие положения

1.1.      Государственное     учреждение     «Центр     исламовед ения     при
Президенте       Республики       Таджикистан»       (далее-Центр)       является
государственным   научно-исследовательским,   информационным,   аналити­ческим,   экспертным   и   консультативным   учреждением,   подчиняющимся
непосредственно Президенту Республики Таджикистан.

 1. Учредителем Центра является Президент Республики Таджикистан.
 2. Форма юридического образования Центра  определена на основе
  положении статьи 132 Гражданского кодекса Республики Таджикистан как
  государственное предприятие.
 3. Центр является юридическим лицом, имеет печать с изображением
  Государственного   Герба   Республики   Таджикистан   и   штамп   со   своим
  наименованием    на    государственном    языке и английском языках,    самостоятельный    баланс,специальный  лицевой  счет.   Центр  финансируется   из  государственногобюджета и других финансовых источников, не запрещенных законодатель­ством Республики Таджикистан по согласованию с Министерством финансовРеспублики Таджикистан.
 4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Респуб­-
  лики   Таджикистан   и   законами   Республики   Таджикистан,   указами   и
  распоряжениями       Президента      Республики       Таджикистан,       другими
  нормативными правовыми актами Республики Таджикистан    и настоящим
  Уставом.

1.51. Название государственного учреждения «Центр исламоведения при Президенте Республики Таджикистан»:

на русском языке:

полное: государственное учреждение «Центр исламоведения при Президенте Республики Таджикистан»;

сокращенное: Центр исламоведения. (06.07. 2018 №1067)

1.6.    Юридический   адрес   Центра:   Республика   Таджикистан,  г.Душанбе, ул. Шодмони 58/1

2. Основные цели и задачи

2.1. Основные цели Центра:

-обеспечение научного обоснования(06.07.2018 №1067) государственной политики отношения к религии и свободе совести;

-разработка государственных концепций и научно-исследовательских программ, относящихся к развитию религиозной жизни общества;(06.07. 2018 №1067)

       - определение связи исламского наследия с национальной культурой; (06.07. 2018 №1067)

-определение места и роли исламской религии в национальной культуре и современном мире;

-создание банка данных с целью информационного обеспечения Президента Республики Таджикистан научно-теоретическими материалами по исламу и религиозным объединениям;

-прогнозирование перспективы развития религиозно-общественных тенденций в Республике Таджикистан;

-определение исторического и практического значения правовых школ в исламском обществе;

-научно-теоретический анализ религиозных и народных обрядов традиций в регулировании жизни общества; (06.07. 2018 №1067)

-объективная оценка исторической и практической роли религиозного духовенства в общественной жизни;

-обеспечение научной атмосферы развития тенденции диалога религий и цивилизаций в таджикском обществе.

2.2. Основные задачи Центра:

-научное исследование закономерностей развития общественно-религиозной жизни страны;

-анализ сущности и особенностей религиозного фактора в осуществлении государственной политики в области религии:

-изучение исламских источников и письменного наследия как составной части национальной культуре; (06.07. 2018 №1067)

-осуществление научных исследований по вопросам места и роли ислама в таджикском обществе и современном мире;

-сбор научного материала по исламу и деятельности религиозных организаций в Республике Таджикистан и проведение его информационного анализа;

-исследование религиозных направлений, сущности и особенности религиозно-политических течений, явлений религиозного терроризма и экстремизма в современном мусульманском обществе, стратегический анализ влияния исламского фактора на международные отношения;

-изучение исторических особенностей развития исламского права и его места в национальной и мировой правовых системах;

 

- исследование закономерностей формирования и развития религиозно-обрядовой системы как существенный фактор регулирования общественной жизни;

- научный анализ структурных и культовых особенностей исламской религии и эволюция её  идеологической роли в мусульманском(06.07. 2018 №1067)обществе;

-осуществление сравнительно-религиоведческих исследований, связанных с религиозным фактором и взаимовлиянием религий в условиях укрепления глобализационных тенденций;

- представление Президенту Республики Таджикистан и  соответству­ющим органам аналитических материалов и докладов, рекомендации по вопросам государственной политики в области взаимоотношений государства и религиозных объединений;

- изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального диалога, достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий;

-анализ международного законодательства и практики взаимоотношений между зарубежными государствами и их религиозными объединениями, поддерживание научных контактов с соответствующими структурами иностранных государств;

-публикация справочных и информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Центра, презентовать и выставлять их на реализации. (06.07. 2018 №1067)

3. Права и обязанности центра

3.1.    В   связи с осуществлением своих функций  Центр  имеет   право-               затребовать и получать необходимую информацию от центральных и местных органов государственной власти при разработке в пределах своей компетенции проектов концепций, программ и планов по вопросу осуществления национальной политики в отношении ислама с целью их представления Правительству Республики Таджикистан;

- принимать участие в обсуждении проектов законов и других нормативных правовых актов, разрабатываемых иными государственными органами и общественными организациями, и тем или иным образом затрагивающих вопросов свободы совести и деятельности религиозных организаций и предоставить заключения по ним;

-проводить в установленном порядке конференции, семинары, круглые столы и совещания, организовать иные организационные, научные и учебные мероприятия, направленные на осуществление задач, поставленных перед Центром, сотрудничая в этом аспекте с отечественными и зарубежными научными и учебными учреждениями и международными организациями;

 • создать    Экспертный    совет    по    проведению    религиоведческой
  экспертизы   с   привлечением   специалистов,   организуя   его   деятельность
  согласно существующему порядку:
 • проводить    религиоведческую    экспертизу   уставов    и    положений
  религиозных объединений при их официальной регистрации и предоставить
  заключения в соответствующие государственные органы;

-учреждать печатные органы и организовать в установленном порядке издательскую деятельность;

- проводить научно-религиоведческую экспертизу религиозной литературы, в том числе ввозимой, осуществлять экспертный контроль над изданием и распространением материалов религиозного содержания;


-создать в случае необходимости Научный специализированный совет, с целью подготовки профессиональных специалистов в области религиоведения;

-использовать административные ресурсы соответствующих центральных и местных органов государственной власти, привлекая их работников, ответственных по делам религий, членов местных комиссий по упорядочиванию традиций, праздников и обрядов для сотрудничества при проведении социологических исследований и опросов по изучению религиозной ситуации и степени религиозности, состояния соблюдения законодательства Республики Таджикистан в области свободы совести со стороны государственных органов и учреждений, а также религиозных объединений;

-устанавливать в пределах своей компетенции отношения международного научного сотрудничества с аналогичными зарубежными учреждениями и организациями;

-создать курсы повышения квалификации с целью повышения профессионального уровня ответственных работников по делам религий центральных и местных органов государственной власти на договорной основе;

-использовать международные гранты и финансовое спонсорство отечественных и зарубежных учреждений и организаций, организуя в связи с этим научные стажировки в других странах, с целью совершенствования уровня научно-квалификационных знаний своих работников;

-привлекать к работе в установленном порядке научные учреждения, социологические и политические центры, отдельных ученых и специалистов.

-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.

3.2. Центр обязан:

-осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Таджикистан, обеспечить выполнение требований настоящего Устава;

-выполнять научно-исследовательские работы в области исламоведения и сравнительного религиоведения на высоком профессиональном уровне;

-представить годовой отчет Президенту Республики Таджикистан о своей исследовательской, аналитико-информационной и экспертной деятельности;

-обеспечить оперативное управление и использование государственного имущества, финансовых, основных и оборотных вверенных Центру средств.

4. Структура и управление

4.1. Структура Центра утверждается Правитель­ством Республики Таджикистан. Для обеспечения научно-исследовательской

 

 

 

и хозяйственной деятельности формируются административно—управлен­ческое, хозяйственное и научно-вспомогательное подразделения.

4.2. Центр возглавляется Директором.

Директор Центра и его заместителиназначаются на должность и освобождаются от должности  Президентом  Республики Таджикистан.

4.3. Директор Центра:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенным на Центр задач, устанавливает степень ответственности заместителей Директора и руководителей структурных подразделений Центра;

- утверждает штатное расписание и смету расходов Центра;

- представляет Центр во всех органах и организациях Республики Таджикистан и зарубежных государств по вопросам, входящим в его компетенцию;

-назначает руководителей научных тем и исследовательских групп, формирует административно-управленческий персонал и в установленном порядке определяет их функции и задачи, по результатам работы устанавливает надбавки к должностным окладам за счет и в пределах экономии по фонду заработной платы, решает вопросы приёма на работу и увольнения с работы, вопросы премирования, назначает дисциплинарные взыскания;

-решает вопросы в области труда и заработной платы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

– использует средства спецсчета в соответствии с Руководством по использованию спецсчета Центра исламоведения, утверждаемого с с согласия Министерства.

-в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Центра;

- использует средства специального счета в соответствии с руководством по использованию специального счета Центра, утверждаемого по согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан.(06.07.2018 №1067)

В период отсутствия директора Центра его обязанности по его поручению выполняет  один из его заместителей. (06.07.2018 №1067)

-в установленном порядке принимает участие на заседаниях Правительства Республики Таджикистан, министерств и ведомств при рассмотрении вопросов политики государства по отношению к свободе совести и религиозным объединениям.

4.4. В Центре образуется Ученый совет и его секции. Председателем Ученого совета является Директор Центра. В состав Ученого совета входят заместители Директора, ученый секретарь, начальники отделами, (06.07.2018 №1067)заведующие отделами, ведущие ученые Центра, а также ведущие ученые и специалисты Академии наук, высших учебных заведений и других соответствующих министерств и ведомств республики.

Ученый совет Центра определяет основные направления научно-исследовательской деятельности, рассматривает и утверждает планы научно-исследовательских работ Центра, программы научных работ, методики исследования по важнейшим темам и проблемам; рассматривает результаты научных работ, дает им оценку, рекомендует их к внедрению; рассматривает подготовленные для Президента Республики Таджикистан рекомендации, предложения и аналитические записки, а также вопросы подготовки и переподготовки кадров, повышении квалификации; в установленном порядке выдвигает ученых Центра для присуждения почетных званий и премий.

4.5. Для |организации исследования приоритетных направлений социаль­ных, политических и правовых проблем, проведения научно—теоретических семинаров образуется Научно-методический совет.

Научно-методический совет предварительно рассматривает проекты планов научно-исследовательских работ и представляет рекомендации Ученому совету, проводит мониторинг выполнения плана научно-исследовательских работ, проводит анализы, рекомендует в печать научные статьи, тезисы докладов, брошюр, монографий, осуществляет экспертизу, изучает информационно-аналитических записок, проектов анкет1 для проведения социологических исследований, вопросников по интервьюированию и т.д. Председателем научно-методического совета является заместитель Директора по науке. Научно-методический совет определяет темы и сроки проведения теоретических семинаров, а также докладчиков из Центра и из других организаций и учреждений.

4.6. В период отсутствия Директора Центра его обязанности по его поручению исполняет один из его заместителей. 

 

5. Имущество

5.1. Имущество Центра составляют основные фонды и оборотные сред­ства, а также иные ценности, стоимость, которых отражается на его самостоятельном балансе.

5.2. Имущество Центра является государственной собственностью и вверяется Центру для оперативного управления.

 

6. Учет, отчетность, реорганизация и прекращение деятельности

6.1.Центр ведет бухгалтерский и статистический учет и в установленном порядке представляет отчет.

6.2.     Ликвидация     и     реорганизация     Центра     осуществляется     в
соответствии с законодательством  Республики  Таджикистан.

Яндекс.Метрика