Китобхона

Хотами Той ва қиссаи модару бародараш...

Вақте ки Хотами Той аз дунё рафт, бародараш хост ҷойи ӯро бигирад. Ҳотам саройе сохта буд, ки ҳафтод дар дошт.Ҳар касе аз ҳар даре ки мехост ворид мешуд ва аз ӯ чизе талаб мекард ва Ҳотам ато мекард. Бародараш хост дар он макон биншинад ва худро мисли Ҳотам нишон бидиҳад.
Модараш гуфт: Ту наметавонӣ ҷойи бародаратро бигирӣ, беҳуда худро ба заҳмат маяндоз!!

Қалам гуфто, ки ман шоҳи ҷаҳонам...

❗Қалам гуфто, ки ман шоҳи ҷаҳонам,
Қаламкашро ба мақсад мерасонам.
Қалам гӯяд, ки асбоби шарифам,
Ба ҳар дасти зарифе ман зарифам.
Қалам гӯяд, ки инсонро азизам,
Ба дасти покдил афтам тамизам.
Қалам гӯяд, ки инсонро яроқам,
Яроқи иттифоқам ҳам нифоқам.
Агар афтам ба дасти ҳақшиносон,
Зи рӯи ҳақ кунам хизмат ба инсон.
Мусаххар бо сухан созам ҷаҳонро,
Намоям маҳрами дилҳо забонро.
Муҳаббатро, садоқатро сароям,
Ба ҳам пайванд ҷонҳоро намоям,
Намоям фарқ гулҳоро ман аз хор,

МАВЛОНО ЧӢ ЗЕБО ГУФТААСТ

"Ҳар тане ки дар ӯ илм нест, чун шаҳрест, ки дар он об нест, ва ҳар тане ки дар ӯ паҳрез нест, чун дарахтест, ки бар он бор нест ва ҳар тане ки дар ӯ шарм нест чун дегест, ки дар ӯ намак нест, ва ҳар тане ки дар ӯ ҷаҳд нест чун бандаест, ки вайро Худованд нест".

"Суханони пурҳикмат аз Шамси Табрезӣ".

Гирдоварандаи мавод: А.Қодирӣ

ҒАЗАЛҲО АЗ НАҚИБХОН ТУҒРАЛИ АҲРОРӢ

⚠️Ҳар кӣ дар дашти ҷунун бинад мани девонаро,
Кай шавад монанди Маҷнун ошно бегонаро?!

⚠️Ҳусни хубонро ҷило бошад нигоҳи ошиқон,
Эътиборе нест ин ҷо шамъи бепарвонаро!

⚠️Улфатӣ дорад хаёли мори гесӯяш ба дил,
Ганҷ бисёр аст, гӯё, хоки ин вайронаро!

⚠️Аз сари савдои зулфи ӯ чӣ сон созам гузар,
Эй фусунгар, бо кӣ мегӯӣ ту ин афсонаро?!

⚠️Бо нигоҳе кулбаи эҳзони мо обод кун,
Нест ҷуз мадди нигаҳ меъмор ин кошонаро.

⚠️То тавонӣ, дар нигористони чашмаш кун назар,
Эй басо афсун, ки бошад ин аҷоибхонаро!

Зи меҳрварзон расми вафо биёмӯз !

❗Гуфтам: «Ғами ту дорам». Гуфто: «Ғамат сар ояд»,
Гуфтам, ки: «Моҳи ман шав». Гуфто: «Агар барояд».
Гуфтам, ки: «Куфри зулфат гумроҳи оламам кард»,
Гуфто: «Агар бидонӣ, ҳам ӯ-т раҳбар ояд».
Гуфтам: «Зи меҳрварзон расми вафо биёмӯз»,
Гуфто: «Зи моҳрӯён ин кор камтар ояд».
Гуфтам, ки: «Нӯши лаълат моро ба орзу кушт»,
Гуфто: «Ту бандагӣ кун, к-ӯ бандапарвар ояд».
Гуфтам: «Дили раҳимат кай азми сулҳ дорад?»,
Гуфто: «Магӯй бо кас, то вақти он дарояд».
Гуфтам, ки: «Бар хаёлат роҳи назар бибандам»,

ҲИКОЯТ АЗ "НАСИҲАТ-УЛ-МУЛУК"- МУҲАММАД ҒАЗЗОЛӢ

Ба рӯзгори Нӯшервони одил марде аз марде замине харид. Ва андар он ҷо ганҷе ёфт. Зуд ба наздики фурӯшанда шуду ӯро хабар дод. Гуфт: «Ман туро замин фурӯхтам ва аз ганҷ хабар надораму надонам. Он чи ёфти туро муборак бод». Гуфто: «Нахоҳам ва дар моли касон тамаъ накунам». Ва бад-ин маъни доварӣ миёни эшон дароз бибуд ва пеши малики одил Нӯшервон рафтанд ва ҳол боз гуфтанд. Нӯшервонро хуш омад. Гуфт: «Шуморо фарзандон ҳастанд?». Яке гуфт: «Ман писаре дорам». Ва дигаре гуфт «Ман духтаре дорам».

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ

Ба фиғон на лаб кушудам, ки фиғон асар надорад,
Ғами дил нагуфта беҳтар, ҳама кас ҷигар надорад.

Чӣ ҳарам, чӣ дайр, ҳар ҷо сухане зи ошное,
Магар ин ки кас зи рози ману ту хабар надорад.

Чӣ надиданист ин ҷо, ки шарар ҷаҳони моро,
Нафасе нигоҳ дорад, нафасе дигар надорад.

Ту зи роҳи дидаи мо ба замири мо гузаштӣ,
Магар ончунон гузаштӣ, ки нигаҳ хабар надорад.

Кас аз ин нигиншиносон нагузашт бар нигинам,
Ба ту месупорам ўро, ки ҷаҳон назар надорад.

Фалакро сақф бишкофему тарҳе нав дарандозем...

Биё, то гул барафшонему май дар соғар андозем,
Фалакро сақф бишкофему тарҳе нав дарандозем.
Ману соқӣ ба ҳам созему бунёдаш барандозем.
Шароби арғавониро гулоб андар қадаҳ резем,
Насими атргардонро шакар дар миҷмар андозем.
Чу дар даст аст уде хуш, бизан, мутриб, суруде хуш,
Ки дастафшон ғазал хонему покӯбон сар андозем.
Сабо, хоки вуҷуди мо бад-он олиҷаноб андоз,
Бувад, к-он шоҳи хубонро назар бар манзар андозем.
Яке аз ақл мелофад, дигар томот мебофад,
Биё, к-ин довариҳоро ба пеши довар андозем.

Страницы

Яндекс.Метрика