Бойгонии матолиб

14 February 2024

ҲИФЗИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

Тоҷикистон ҳамчун як давлати мустақили ҷавон дар раванди ҷаҳонишавӣ бо вуҷуди дастовардҳои зиёди моддӣ ва маънавиаш, аз назари рушди воситаҳои иттилоотӣ ва технологӣ ва таъмини амнияти фазои иттилоотӣ ҳанӯз нақши кишвари осебпаз мебошад. Муқобилияту истодагарии кишвар ва фазои мафкуравии он дар раванди қабули арзишҳои башарӣ бо омилҳои манфии ҷаҳонишвӣ дар паҳнои иттилоотӣ мушкилиҳои муайянро рӯи кор овардааст.
 

Хизмат ба Ватан ғурури ҷавонмардӣ ва ифтихормандӣ аст!

ҲИКОЯТ

Овардаанд, ки подшоҳ Қубод рӯзе дар шикор аз лашкар ҷудо афтод ва ҳаво гарм шуду ӯ аз ташнагӣ бетоқат гашт. Ҳар тараф менигарист ва сояву сарчашмае металабид. Ногоҳ аз дур сиёҳие намуд ва маркаб бад-он тараф ронд. Хаймаи кӯҳнае дид дар миёни бодия зада ва пиразане бо духтари худ дар сояи он нишаста. Чун Қубод бирасид, он зан аз хайма берун давид ва инони маркабашро гирифта фуруд овард ва моҳазаре, ки дошт, ҳозир кард. Қубод таоме хӯрд ва обе биёшомид. Хоб бар ӯ ғалаба кард ва лаҳзае биёромид.

ВАСФИ ҲУНАРҲОИ ДАСТӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ ДИНӢ

Саъйу талош кардан баҳри ободонии ҷомеа ва зиндагии саодатмандона барои ҳар фарди мусулмон ҳатмӣ ва зарур аст. Чунки дунё киштзоре барои ҷаҳони охират аст ва ҳамон тавре ки маълум аст, кишоварз ҳамеша мекўшад, то киштзораш обод бошад, дар нигоҳубини он аз тамоми васоил ва имкониятҳо истифода мебарад, то ки офату зараре ба он нарасад. Ҳадафи мусулмон аз кору пайкораш дар ин дунё сер доштани бадани хеш аз рўзии ҳалол, боздоштани он аз луқмаи ҳаром, эҳсону некӣ кардан ба афроди ҷомеа ва ободии замин аст.

Таъиноти кадрӣ дар мақомоти прокуратура 14.02.2024 10:40, шаҳри Душанбе

Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар мақомоти прокуратура таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд.
 

ҚАСИДАИ ШИКОЯТ АЗ ПИРӢ

❗Маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи дандон буд,
Набуд дандон, ло, бал чароғи тобон буд.
Сапеди симрада буду дурру марҷон буд,
Ситораи саҳарӣ буду қатра борон буд!
Яке намонд кунун з-он ҳама, бисуду бирехт
Чӣ наҳс буд, ҳамоно ки наҳси Кайвон буд!
На наҳси Кайвон буду на рӯзгори дароз,
Чӣ буд? Ман-т бигӯям: қазои Яздон буд.
Ҷаҳон ҳамеша чу чашмест гирди гардон аст,
Ҳамеша то бувад ойин-ш, гирд гардон буд.
Ҳамон, ки дармон бошад, ба ҷойи дард шавад
Ва боз дард ҳамон, к-аз нахуст дармон буд.

СУХАНОНИ ҲИКМАТАНГЕЗ АЗ МУҲАММАД ҲИҶОЗӢ

1. Ба ақл зиндагӣ кунему бо дил хуш бошем.

2. Барои фикр кардан бояд аввал дилро аз кинаю бадӣ пок кард.

3. Бинои зиндагӣ бар тақлид аст, аммо ҳунарманд бояд аз тақлид бипарҳезад.

4. Танҳо зане, ки озор намерасонад, модар аст.

5. Ақли ноқис аст, ки миёнаи дилҳоро ба ҳам мезанад.

6. Агар ақл комил шуд, дил бад-ў таслим мешавад.

7. Ҳар кас метавонад ҳар рўз худро беҳтар аз дирўз бисозад.

8. Агар бояд рашк бурд, ба касе рашк бибарем, ки хушбахт аст.

9. Ҳар ҷо ду нафар бошанд, яке ҳоким аст, дигаре маҳкум.

ҲАР КАС ҶАВҲАРИ ИЛМ АСТ, ВОЛОГАВҲАР АСТ

ДАР ВАСФИ ҲАЁТ, ЗИНДАГӢ

Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.
АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ

Фурсати умр азиз аст, азизаш дорӣ,
Ҳар нафас гавҳари ноёб, ту арзон мафурӯш.

☆☆☆☆☆

В-ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд.
УМАРИ ХАЙЁМ

Насиҳатат кунамат бишнаву баҳона магир,
Ҳар он чи носеҳи мушфиқ бигӯядат, бипазир!
САЪДИИ ШЕРОЗӢ

Яндекс.Метрика