ГУЛШАНИ АДАБ

Қиссаи марди коргар ва доруфурӯш

Коргаре ба дорухона ворид шуд ва аз
доруфурӯш хоҳиш намуд:
- Оё Шумо равған (маз) барои обилаи даст ва харошаҳои даст, ки ҳангоми бо семент ва қум ки пайдо мешавад доред?
Доруфурӯш ғазабомез ба ӯ хандид ва гуфт:
- Ҳа, мо равған барои санг ва оҳан ҳам дорем.
Марди коргар, ки содда буд ба кинояи
доруфурӯш сарфаҳм нарафт гуфт:
- Оё Шумо метавонед ба ман сифати аълои мазро диҳед?
Доруфуруш гуфт:
- Ба мо фақат сифатҳои аъло ворид мешаванд.

Ҳакимеро пурсиданд:

Ҳакимеро пурсиданд:
- Чаро камбағалон нисбат ба сарватмандон бештар меҳрубону камтар (андаке) хасисанд?
- Ба тиреза нигар, ту чӣ мебинӣ?
- Мебинам, ки кӯдакон дар ҳавлӣ бозӣ доранд.
- Акнун бошад ба оина нигар. Дар он ту чӣ мебинӣ?
- Худро.
- Ана дидӣ. Ҳам тиреза ва ҳам оина аз шиша сохта шудааст, аммо агар каме нуқра илова карда шавад - аллакай танҳо худро мебинӣ.

Умари Хайём

Аз саҳифаи Хазинаи маърифат

Давои бемории гуноҳ

Рӯзе ҳазрати Боязиди Бастоми (р) ба сафар баромаданд. Суннати ин шахс ҳамин буд, ки Ҳазрат аз кадом минтақае мегузаштанд аз бузургони ҳамон минтақа зиёратҳо анҷом медоданд. Ин дафъа ҳам вақте, ки ба шаҳре расиданд аз аҳли шаҳр пурсиданд: Дар шаҳри шумо касе ҳаст аз уламо фузало ва донишмандон ки ба зиёраташон рафта дуо гирем?
Аҳли шаҳр гуфтанд: Имрӯз дар фалон минтақа табибон ҳама якҷо ҷамъ омада бо якдигар машварат мекунанд ва ба беморон тавсияҳо медиҳанд. Ҳазрат дар ҳол ба он ҷо рафтанд бо табибон вохӯрданд ва ба онҳо савол доданд.
Барои бемории гуноҳ ягон давое ҳаст?

Оламе дигар бибояд сохт в-аз нав одаме...

❗Сина моломоли дард аст, эй дареғо, марҳаме,
Дил зи танҳоӣ ба ҷон омад, Худоро, ҳамдаме.
Чашми осоиш кӣ дорад аз сипеҳри тезрав,
Соқиё, ҷоме ба ман деҳ, то биёсоям даме.
Зиракеро гуфтам: Ин аҳвол бин! Хандиду гуфт:
«Саъб рӯзе, булаҷаб коре, парешон оламе».
Сӯхтам дар чоҳи сабр аз баҳри он шамъи Чигил,
Шоҳи туркон фориғ аст аз ҳоли мо, ку Рустаме?
Дар тариқи ишқбозӣ амну осоиш балост,
Реш бод он дил, ки бо дарди ту хоҳад марҳаме!
Аҳли кому нозро дар кӯйи риндӣ роҳ нест,
Раҳбаре бояд ҷаҳонсӯзе, на хоме, беғаме.

БА ВАТАН‼️

❗Гар, ватан, дилро ту мехоҳӣ, фидо созам ба ҷон,
Дил барои меҳри ту, ай меҳри ман, бошад макон.
Дил, бидон, аз баҳри ту як лаҳза ҳам бегона нест,
Ҳамчу мурғе карда андар шохи меҳрат ошён.
Ту чунон маҳбубаи ошиқнавозӣ, меҳри ту
Ҷо гирифта дар дили меҳнаткаши рӯи ҷаҳон.
Шавкати дил, шодии дил, ҳастии дил бо ту аст,
Ҳар чӣ мехоҳӣ, бифармо, дил ба фармонат равон.
Аз чӣ ман дилро макон дар синаи худ додаам?
З-он ки меҳри ту намуда синаи дилро макон.
Хирмани ғамҳои дилро оташи меҳри ту сӯхт,

10 панди рӯзгор...

Дӯстро дар ҳангоми сахтӣ озмоиш кун!
***
Бо бадон ва ҷоҳилон ҳамнишин нашав!
***
Бо донишмандон ҳамроҳ бош!
***
Дар касб ва кори нек ҷиддӣ бош!
***
Бо оқилони имондор ҳамеша машварат кун!
***
Сухани санҷидаро баён кун!
***
Бо дӯсту душман хушахлоқ бош!
***
Ҷавонмардӣ ва бахшишро пеша кун!
***
Ҳангоми сухан гуфтан матин ва ором бош!
***
Ба кам хӯрдану кам гуфтан ва кам хуфтан одат кун!

Аз саҳифаи Хазинаи маърифат

Вақте ҳукми қатли Суқрот содир карданд, Суқрот дар ҷавоб гуфт: "Онеро дафн мекунед бадани Суқрот аст, на худи Суқрот!"

Вақте ҳукми қатли Суқрот содир карданд, Суқрот дар ҷавоб гуфт:
"Онеро дафн мекунед бадани Суқрот аст, на худи Суқрот!"
***
Инсонро метавон кушт, аммо андешаашро ҳаргиз.
Софокл
***
Мард намирад ба марг, марг аз ӯ номҷуст,
Ном чу ҷовид шуд, мурданаш осон куҷост.
Халилуллоҳи Халилӣ
***
Баъд аз вафот турбати мо дар замин маҷӯй,
Дар синаҳойи мардуми ориф мазори мост.
Мавлоно ё Соиб
***
Дар ин равоқи забарҷад навиштаанд ба зар :
Ки ҷуз накӯии аҳли карам нахоҳад монд.
Ҳофиз
***

Ҷон бе ҷамоли ҷонон майли ҷаҳон надорад

❗Ҷон бе ҷамоли ҷонон майли ҷаҳон надорад,
Ҳар кас, ки ин надорад, ҳаққо, ки он надорад.
Бо ҳеҷ кас нишоне з-он дилситон надидам,
Ё ман хабар надорам, ё ӯ нишон надорад.
Ҳар шабнаме дар ин роҳ сад баҳри оташин аст,
Дардо, ки ин муаммо шарҳу баён надорад.
Сарманзили фароғат натвон зи даст додан,
Эй сорбон, фурӯ каш, к-ин раҳ карон надорад.
Чанги хамидақомат мехонадат ба ишрат,
Бишнав, ки панди пирон, ҳеҷат зиён надорад.
Эй дил, тариқи риндӣ аз мӯҳтасиб биёмӯз,
Маст асту дар ҳақи ӯ, кас ин гумон надорад,

Страницы

Яндекс.Метрика